Kunskapsbank

Här kan du ladda ner våra white papers som kan ge dig värdefull information kring reserelaterade frågor.
  

 Vikten av att ha en resepolicy

Undersökningar visar att bolag som har en uttalad resepolicy har mer än 20 % lägre resekostnader än företag som inte har en resepolicy. Däremot finns det mycket att ta hänsyn till för att resepolicyn ska bidra till ökad produktivitet och sänkta kostnader. 
Här hittar du konkreta tips för hur det går att påverka anställda att planera, boka och resa smartare.
Klicka på bilden för att ladda ner dokumentet.


Prognos - det globala reseklimatet 2016

Vår nya ägare BCD Travel som har tagit fram en prognos för det globala reseklimatet 2016. Ur innehållet:
- Positiv tillväxt i världsekonomin som leder till ökat resande och möten
- Resor och möten ökar i betydelse för olika intressenter
- Betydelse av risk och säkerhantering i samband med resande

Klicka på bilden för att ladda ner dokumentet.


Hur säkert reser du och dina medarbetare i jobbet?

På senare tid har vi märkt ett ökat intresse för hur det går att förebygga och vara beredd på de risker en affärsresenär ställs inför.
Att känna till risker, stora som små, och hur dessa påverkar affärsresenären och ert företag är ett första steg i att skapa en pålitlig strategi för att hantera risker i resandet.

Klicka på bilden för att ladda ner dokumentet.