Säkerhet - Decision Source

bild_sakerhet.jpg

Säkert och tryggt

Med rapporteringsverktyget Decision Source kan ditt företag snabbt hitta information om var resenären befinner sig i händelse av kriser eller katastrofer och kan därmed på ett enkelt sätt avgöra om medarbetare befinner sig i säkerhet eller om någon form av hjälpinsats eller krishantering ska sättas in.

Företaget kan även använda Decision Source för att kunna agera före avresa, exempelvis vid resor till områden som kräver särskilda förberedelser eller vid resor som inte följer policy.

Med hjälp av en karta och en enkel klickfunktion får användaren snabbt fram en komplett lista på alla resor som berör det valda området.