Travel Management

bild_travel_management.jpgResebyråns kompetens är viktigare än någonsin.

Travel Management handlar om att hantera hela reseprocessen inom en organisation. Idag utgör reserelaterade kostnader en av de största påverkbara kostnaderna för företag och myndigheter, varför inköp och administration av tjänsteresor kräver minst samma uppmärksamhet och kunskap som övriga områden inom ett företag. Affärsresebranschen blir dessutom allt mer komplex på grund av en allt snabbare utveckling generellt, fler aktörer samt ny teknologi.

Ticket Travel Management innefattar områden som täcker hela organisationen och hela reseprocessen hos företag och myndigheter. Med vår mångåriga erfarenhet inom området är Ticket Biz experter på att hjälpa företag och myndigheter att utveckla, förbättra och effektivisera sin reseadministration.

För mer information kontakta vår Account Management avdelning på telefon 08 – 585 747 90 E-post: corporate@ticketbiz.se.